Monday, June 25, 2012

Eksperimen Jisim Dan Inersia


TUJUAN ; Mengkaji hubungan antara jisim dan inersia
HIPOTESIS ; Semakin  besar jisim suatu  jasad, semakin besar inersianya.
PEMBOLEHUBAH
(a) yang dimalarkan : Isi padu tin
(b) yang dimanipulasikan : Jisim tin
(c) yang bergerak balas : Masa tin berhenti
BAHAN & RADAS
Dua tin, tali, jam randik, tempat menggantung

PROSEDUR
1. Dua tin yang sama isipadu disediakan. Satu tin diisikan dengan pasir manakala satu tin lagi dibiarkan kosong.
2. Kedua-dua tin digantungkan dengan tali pada ketinggian yang sama.
3. Setiap tin diayunkan bermula pada ketinggian dan kecondongan yang sama.
4. Selepas seketika, tempoh masa ayunan kedua-dua tin itu berhenti direkodkan.

KEPUTUSAN
Jisim tin
Masa tin berhenti
Besar ( 1 kg)
60    saat
Kecil ( 0 kg)
35    saat

ANALISIS
1 Ayunan pada tin yang manakah lebih sukar dihentikan? Mengapa?
Tin yang  berisi pasir. Ini kerana tin yang berisi pasir mempunyai jisim yang besar, maka tin  ini mempunyai  inersia yang besar untuk menghentikan keadaan gerakannya.
2 Apakah hubungan antara jisim tin dengan inersianya?
Semakin ___________ jisim tin, semakin ____________ inersianya.
3 Berikan definisi secara operasi bagi inersia.
Inersia ialah kesukaran suatu jasad (tin) untuk berhenti berayun .
4 Adakah hipotesis yang dibuat dapat diterima?
Ya
KESIMPULAN
Semakin __________jisim suatu jasad, semakin________________inersianya.