Saturday, August 8, 2009

TENAGA NUKLEAR

TENAGA NUKLEAR
1.BAHAN RADIOAKTIF
Bahan radioaktif ialah unsur yang :-
i. nukleusnya tidak stabil
ii. nukleusnya mereput secara spontan
iii. memancarkan sinaran radioaktif (alfa, beta dan gamma)

Alat yang boleh mengesan sinaran radioaktif ialah Tiub Geiger-Muller dan Kebuk awan.
Bahan radioaktif yang kebanyakannya logam adalah senang mereput(decay). Apabila proses pereputan radioaktif berlaku, ia boleh menghasilkan sinaran radioaktif yang merbahaya kepada kehidupan.
Contoh Bahan radioaktif : Uranium-238, Thorium-232, Karbon-14, Kobalt-60, iodine -131, Radium ,Polonium.
Radioaktiviti adalah proses reputan radioaktif yang berlaku secara rawak dan spontan.
Radioisotop adalah isotop yang tak stabil yang menghasilkan sinaran radioaktif.
Tiga jenis sinaran radioaktif serta perbezaan masing-masing .
SINARAN ALFA
(Nucleus Helium)
Kuasa penembusan rendah, dapat dihalang oleh sekeping kertas
Cas positif
SINARAN BETA
(elektron)
Kuasa penembusan sederhana, dapat dihalang oleh kepingan aluminium(3 mm)
Cas negatif
SINARAN GAMMA
(Sinaran elektromagnet)
Kuasa penembusan tinggi, dapat dihalang oleh kepingan plumbum(10 cm)
Tiada bercas @ neutral

Kuasa penembusan sinaran radioaktif

No comments: