Tuesday, January 26, 2010

Kaedah Penyiasatan Saintifik

Sains ialah ilmu tentang alam sekeliling kita. Untuk mengkaji tentang alam sekeliling kita, penyiasatan saintifik hendaklah dilakukan.

Langkah-langkah penyiasatan saintifik mengikut turutan :
• Mengenal pasti masalah
• Membuat hipotesis
• Merancang penyiasatan
• Mengawal pemboleh ubah
• Mengumpul data
• Menganalisis data
• Membuat kesimpulan
• Membuat laporan

Terdapat 3 Jenis pemboleh ubah (PU) dalam penyiasatan saintifik.
i.PU yang dimalarkan: apakah perkara yang disamakan?
ii.PU yang dimanipulasikan:- apakah perkara yang di ubah-ubah?
iii.PU yang bergerak balas:- apakah yang dilihat(diperhatikan)?

No comments: